HPO Sur 2 Lleida

HPO Sur 2 Lleida

Location

Lleida, Spain

41.6175899 | 0.6200145999999904

Client

Empresa Municipal d'Urbanisme

Concurs: 73 habitatges de protecció oficial al Pla Parcial Sur 2 de Lleida

Concurso: 73 viviendas de protección oficial al Plan Parcial Sur 2 de Lérida

> Autors: Teresa Carrera, Pau Forns, Gerard Martínez, Jaume Farreny, Maite Sainz de la Maza i Joan Ramon Garcia